Operační program JAK

Naše škola realizuje projekt Mozaika dovedností, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0005049          podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního Programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“).

 

Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů MŠ, inovativní vzdělávání dětí v MŠ .

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Rodinné toulky zahradou Mozaiky

Jak tvořit z keramické hlíny, manipulovat s vozíkem plným šišek, jak trefit míčkem bránu, počítat pavoučky, hledat spící broučky, to všechno si vyzkoušely děti spolu s rodiči na přírodní zahradě Mateřské školy Mozaika.

Číst dál...

"Vše jde lépe s mámou, tátou" v MŠ Mozaika

Ve čtvrtek 11. 5. 2017 se v naší mateřské škole Mozaika uskutečnilo hravé odpoledne s rodiči s názvem „Vše jde lépe s mámou, tátou“, organizované v rámci „Týdne pro rodinu“.

Hravé odpoledne proběhlo na nové přírodní zahradě, kde si rodiče s dětmi procházeli různá stanoviště. Spolu s dětmi mohli tatínkové uplatnit fantazii při tvoření v pískovišti, obratnost s míčem, maminky využít svoji kreativitu a zručnost při tvoření srdíčkového zápichu a věnečku ze sochařské hlíny a všichni společně procvičit počítání při házení kostkou, převážení šišek na kolečkách aj.

Číst dál...

Bylinky v MŠ Mozaika

Ve středu 11. 4. provoněla zahradu mateřské školy Mozaika, odloučeného pracoviště Pravoslava Veselého, vůně bylinek.

Číst dál...

Projekt Mozaika vědomostí II.

 

 

Naše škola realizuje projekt MOZAIKA VĚDOMOSTÍ II., reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012023          podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

 

Projekt je zaměřen na personální podporu – školní asistent MŠ.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

 

 

 

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014

Podrobný popis projektu

Název projektu

Zkvalitnění logopedické prevence v MŠ Mozaika Hodonín využitím netradičních pomůcek a interaktivních programů

Anotace projektu

Zajištění obou pracovišť MŠ moderními pomůckami pro řečovou výchovu:

  • vybavení audio přístroji a interaktivní tabulí, počítačovými programy: interaktivní přístroje a programy budou využívány v oblasti logopedické prevence k rozvoji přiměřené jazykové vybavenosti všech dětí, zejména pak při individuální práci logopedických asistentek
  • dovybavení tříd obrázkovými logopedickými pomůckami: pomůcky budou sloužit pro denní nabídku činností dětem k logopedické prevenci u všech dětí, zejména však při individuální logopedické péči logopedických asistentek u dětí s řečovou nedostatečností

Číst dál

V MŠ Mozaika "Tvoří celá rodina"    

14. 5. se na zahradě MŠ Mozaika Sídlištní 4 a na odloučeném pracovišti P. Veselého, v rámci školního projektu „Město, kde žiji se svou rodinou“, uskutečnilo odpoledne pro děti a rodiče "Tvoří celá rodina".

Číst dál...