Slavnostní otevření přírodní zahrady Mateřské školy Mozaika Hodonín

Screen Shot 10-20-16 at 11.44 AMVe čtvrtek 6. 10. 2016 se uskutečnilo přestřižením pásky panem místostarostou Mgr. Ladislavem Ambrozkem a paní ředitelkou Mgr. Alenou Foltýnovou slavnostní otevření zahrady v přírodním stylu.

Slavnostní akce se také zúčastnili zástupci z odboru investic a údržby Města Hodonína paní Ing. Martina Janíková, paní Mgr. Kateřina Konečná a pan Leo Kotek.

Na děti s rodiči čekalo 12 nápaditých sportovně zábavných stanovišť, kde děti sbíraly veselá razítka. Všichni se mohli posilnit a ohřát voňavým čajem z bylinkové zahrádky.
Potěšilo nás, že rodiče s dětmi neodradilo od hojné účasti počasí, které nedovolilo užít si připravené aktivity přímo na zahradě v přírodním stylu, kde vládne dřevo, proutí, kámen…

Při odchodu si děti odnesly sladkou odměnu a věříme, že všichni odcházeli s pocitem příjemně prožitého odpoledne.

Přejeme všem dětem i dospělým, aby jim pobyt na zahradě přinášel jen radost.

Plán využití školní zahrady pro 1. rok činnosti

Vzdělávací aktivity s využitím přírodní zahrady jsou součástí Školního vzdělávacího programu naší MŠ a jsou společné pro všechny třídy.

image14Plány v třídním vzdělávacím programu (dále jen v TVP) jsou zpracovány formou integrovaného bloku a respektují požadavek individualizace. Vychází z filozofie „čím teď děti žijí, co je zajímá a co by se potřebovaly ještě dozvědět pro svůj další rozvoj“. Plánování TVP je kombinací situačního plánování, do kterého se prolínají dílčí plány vycházející z každoročně se opakujících situací (zejména zažitých tradic a svátků).

Tím je zajištěna sounáležitost se všemi, kdo do naší mateřské školy patří (děti, zaměstnanci, rodiče, a to obou pracovišť MŠ). Současně tento způsob plánování umožňuje pedagogům dostatečnou volnost v tvorbě TVP - při plánování konkrétních činností a respektování specifických podmínek v jednotlivých třídách.

Projekt Zahrada Mozaika – zahrada ročních cyklů, přírodních zákonitostí a tradic z nich vycházejících je postaven zejména na prožitkovém učení, založeném na citovém prožívání a osobních zkušenostech a iniciativě dítěte.

Je sestaven na školní rok, nikoliv na rok kalendářní. Protože se však jedná o cyklus ročních období, je možné začít s realizací projektu v kterékoliv roční době, není nutné začínat měsícem září.

 

Číst dál...

Přírodní zahrada v Mateřské škole Mozaika Hodonín

„Příroda cokoliv říká, je moudré."

Iuvenalis Decimus Iunius

Děkujeme Městu Hodonínu za podporu při realizaci přírodní zahrady v naší MŠ.
Děkujeme paní Mgr. Heleně Gajdošíkové, bez jejíž práce by zahrada nevznikla.

image15

Projekt „Přírodní zahrada v Mateřské škole Mozaika Hodonín" přispívá k environmentální výchově a vzdělávání dětí v MŠ Mozaika Hodonín.

Přírodní zahrada nabídne dětem prostředí, kde se naučí jak zacházet s živou přírodou, jak ji vnímat všemi smysly a jak o ni pečovat. Přírodně utvářená místa, na kterých si děti budou hrát, jim nabídnou zážitky

daleko přesahující obvyklý rámec ekologické výchovy. Vzdělávací činnosti realizované formou prožitkového učení napomohou přirozenou formou rozvíjet kladný vztah dětí i jejich odpovědnost k přírodě a k životnímu prostředí.

Číst dál...

Přírodní zahrada mateřské školy Mozaika Hodonín

Je realizována v rámci dotace Státního fondu životního prostředí a spolufinancována Městem Hodonínem.

V listopadu roku 2015 začaly práce na naší školní zahradě. Po jejich dokončení se z naší zahrady stane zahrada přírodní. Děti si zde budou nejenom hrát, ale i sledovat rostliny a jejich proměnu v závislosti na různých obdobích, ochutnávat plody, pečovat o bylinky, sledovat hmyz, ptáky, rozvíjet své smysly, obratnost a hlavně upevňovat vztah k přírodě. Péčí o zahradu se u dětí také posílí zodpovědnost a spolupráce a naučí se nést důsledky svého chování.

Věříme, že se zde budeme radovat z krásy, společně se setkávat, hrát si, pečovat a vnímat přírodu všemi smysly.