Roční plán 2023 - 2024
měsíc datum akce
září 11. 9. Schůzky rodičů, začátek v 15:30 hod : I., II.,III.,IV.,V.
  13. 9. Schůzky rodičů, začátek v 15:30 hod. Pravoslava Veselého
    Toulky zahradou Mozaiky Sídl. 25. 9., Prav.v. 26.9.
    Vinařův rok Sídl.26. 9., Prav.V. 25.9.
 říjen  9.10. logopedická depistáž - Sídlištní
  16.10. logopedická depistáž - Prav. Veselého
    Zdravě jíme - Dny potravinového koše, Pyramida výživy
  2.- 6.10. Dny zdraví v MŠ, projekt "Cib, cib cibulenka"
  9.10. Zahájení kurzu keramiky v 14.00 hod.
    Návštěva knihovny
    fotbalová školička
  11. -13. Masarykovo muzeum Hodonín
    Tvořivé aktivity s rodiči na školní zahradě
listopad   Individuální pohovory s rodiči nově přijatých dětí
    Strážnice, Skanzen 
prosinec   Zdobení vánočního stromu na radnici
    Zpívání u vánočního stromu
  5. 12. Mikulášská nadílka - Sídlištní ve spolupráci ZŠ Vančurova
  5. 12. Mikulášská nadílka - Prav. V. ve spolupráci ZŠ Mírové nám.
  19. 12. Vánoční rozjímání s rodiči - Sídlištní
  18. 12. Vánoční rozjímání s rodiči Pravoslava Veselého- 15.00 ve třídách
leden   Individuální pohovory s rodiči předškoláků
    Návštěva knihovny
    Zahájení kurzu bruslení pro přihlášené předškoláky
  8. 1.  Zahájení kurzu Dobrý start a Grafomotorika - předškoláci
únor 19.- 23.  Karnevalový týden v MŠ
    Zdravověda akce ČČK
  26. 2.  přednáška pro rodiče Mgr. Jiří Halda od 16. 00 hod.
březen 6.3. Den jódu
    Sál Evropa - Velikonoce
  11. - 15. Barevný týden, projekt
duben 4. 4.  Zahájení kurzu plavání pro přihlášené předškoláky
  5. 4.  Dokážu to,  ZŠ Vančurova - TV, družina
  12. 4. návštěva předškoláků ZŠ Vančurova a Mír. Nám.
  20. 4.  schůzky rodičů předškoláků se zástupci ZŠ a SPP
  22.4. návštěva dětí z 1. tříd
  24. 4. návštěva dětí z 1. tříd
    návštěva knihovny
  22. -26. Týden Země - projekt 
    Po fáborcích za úkoly
květen   Policie v MŠ
    Hasiči
  9.5. Den matek v MŠ Sídlištní 
  7.5. Den matek na Pravoslava Veselého
  15. - 19. Projekt- Naše město
    společné fotografování
    Světový den bez tabáku - SZÚ
červen  2.6. Oslava Dne dětí 
    Projekt Sportujeme bezpečně, prevence úrazů
    Celodenní výlet  - Lanové centrum Břeclav
  13. 6. Den otců na zahradách MŠ
  4.6. Rozloučení s předškoláky Tetiny
    Týden mobility, dopravní hřiště
    Putování s batůžkem za pokladem