Roční plán 2021 - 2022
     
měsíc datum akce
září 8. 9. Schůzky rodičů, začátek v 16:00 hod : I., II.,III.,IV.,V.
  9. 9. Schůzky rodičů, začátek v 16:00 hod. Pravoslava Veselého
  14. 9. Divadlo Šikulka V MŠ
    Týden mobility - malování na chodníku u ZŠ Mírovo nám. (Prav. Veselého)
  21. 9.  Týden mobility - dopravní hřiště
  16. 9. logopedická depistáž - Sídlištní
  15. 9. logopedická depistáž - Prav. Veselého
říjen   Zdravě jíme - Dny potravinového koše, Pyramida výživy
  1. 9.  Návštěva domova důchodců a předání dárků v rámci projektu "Obec přátelská seniorům"
  8. 10.  Tetiny v kuchyni, divadlo v MŠ
  4. - 8. 10. Dny zdraví v MŠ, projekt "Koulelo se koulelo"
  11. 10. Vinařův rok, Masarykovo muzeum Hodonín
  13. 10. Tvořivé aktivity s rodiči na ahradě MŠ Pravoslava Veselého
  22. 10. Krtek archeologem, program na zahradě MŠ Sídlištní
  26. 10. Krtek archeologem, program na zahradě MŠ Pravoslava Veselého
    Tvořivé aktivity s rodiči na školní zahradě
listopad   Individuální pohovory s rodiči nově přijatých dětí
  2. 11. Vánoční fotografování dětí
  16. 11. Screeningové vyšetření zraku
  23. 11. Uspávání broučků na zahradě MŠ Sídlištní, v 16:00 hod.
  23. 11. Uspávání broučků na zahradě MŠ Pravoslava Veselého, v 16:00 hod.
prosinec   Zdobení vánočního stromu na radnici
  6. 12. Mikulášská nadílka - Sídlištní ve spolupráci ZŠ Vančurova
  6. 12. Mikulášská nadílka - Prav. V. ve spolupráci ZŠ Mírové nám.
  16. 12. Vánoční rozjímání s rodiči 
leden   Individuální pohovory s rodiči předškoláků
  19. 1. Schůzka rodičů předškolních dětí s pozvanými hosty ze ZŠ Vančurova a ZŠ Mírové nám.
  3. 1. Zahájení kurzu Dobrý start a Grafomotorika - předškoláci
únor   Návštěva předškoláků ZŠ
  21. - 25. 2.  Karnevalový týden v MŠ
březen 6.3. Den jódu
  21. - 25. 3. Barevný týden, projekt
duben 7. 4. Divadlo Popletené pohádky v MŠ Pravoslava Veselého
  20. 4. Návštěva s předškoláky do Centra pro rodinu (Na výletě s Peppou a jejími kamarády)
  25. - 29. 4.  Týden Země - projekt 
  25. 4. Probouzení broučků
  26. 4. Návštěva Tespry - MŠ Pravoslava Veselého
  27. 4. Cesta za pokladem
květen   Projekt- Naše město
  5. 5.  Den matek v MŠ
  5. 5. Divadlo Šulaj v MŠ Sídlištní
  9. - 13. 5. Návštěva knihovny
  16. 5. Výlet do Zoologické zahrady v Hodoníně (MŠ Pravoslava Veselého)
  19. 5. Návštěva hasičského záchranného sboru (předškoláci)
  20. 5.

rozloučení s předškoláky "Tetiny" v 15hod

  25. 5.

Společné focení v 8hod

  26.5.

Toulky zahradou MŠ- sportovní odpoledne

    Světový den bez tabáku - Centrum pro rodinu
červen   Projekt Sportujeme bezpečně, prevence úrazů
    Putování s batůžkem

 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account