Co naše MŠ nabízí

Pro děti

 • navštěvujeme divadelní představení, koncerty, umělce zveme i do naší mateřské školy,
 • jezdíme na polodenní a celodenní výlety,
 • pořádáme společné akce pro děti a rodiče (podzimní tvoření, uspávání broučků, vánoční rozjímání, toulky zahradou mozaiky, den pro maminky, rozloučení s předškoláky a další akce plánované v souladu s děním v mateřské škole),
 • navštěvujeme ZOO, Centrum pro rodinu, Masarykovo muzeum, Galerii výtvarného umění, spolupracujeme s knihovnou a účastníme se zde programů pro mateřské školy,
 • pravidelně probíhá na mateřské škole Keramická dílna pro děti,
 • pro děti, které nastupují po prázdninách do ZŠ, nabízíme "Tréninkový program pro odstranění grafomotorických obtíží u dětí" a program "Dobrý start",
 • nabízíme logopedickou prevenci, která se na naší MŠ uskutečňuje ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem,
 • s dětmi se zapojujeme do akcí pořádaných Městem Hodonín,
 • v průběhu školního roku chystáme společně s dětmi spoustu dalších zajímavých aktivit,
 • pracujeme na interaktivních tabulích, které jsou pro děti atraktivní, nabízí bohaté možnosti využití v různých oblastech vzdělávání a posilují funkci mozkových hemisfér,
 • seznamujeme děti hravou formou s cizím jazykem (AJ),
 • s předškoláky navštěvujeme kurz bruslení a plavání.

Pro rodiče

 • pro bezproblémový vstup dítěte do MŠ organizujeme společná i individuální setkání s rodiči a umožňujeme rodičům pobývat se svým dítětem v prostředí mateřské školy (tzv. adaptační program),
 • rodiče mají možnost se zúčastňovat akcí mateřské školy,
 • organizujeme neformální setkání s rodiči,
 • nabízíme rodičům odbornou pomoc při řešení problémů.

 

Digitální učební pomůcky

Velkým lákadlem pro děti jsou počítače, digitální včelky, interaktivní tabule a tablety.

V naší MŠ jsou vybaveny všechny třídy počítači i tablety, ve kterých mají děti nainstalovány vzdělávací programy.

Děti také mohou na obou budovách MŠ  využívat interaktivní tabule a SchoolBoard. Tyto učební pomůcky jsou velmi atraktivní a oblíbené nejen u dětí. Jsou využívány k práci na vyukových programech, v hudebních a pohybových chvilkách i k doplnění názorných ukázek k tématům, kterým se daná třída věnuje.

Při práci s nimi je zároveň posilována funkce mozkových hemisfér.

K seznamování se základy programování slouží dětmi velmi oblíbená pomůcka včelka. Digitální kompetence děti rozvíjí i při práci s knihou s Albi tužkou.

V průběhu roku plánujeme pokračovat v obnově digitálních učebních pomůcek.

Zahrada MŠ

Od října r. 2005 je zahrada naší MŠ na ul. Sídlištní otevřena i pro veřejnost, a to pro malé děti. Pro děti starší (tj. děti, které navštěvují základní školu) je určena šplhací věž v areálu Základní školy Vančurova. Provoz zahrady pro veřejnost je stanoven v provozním řádu. Provoz je přerušen v zimních měsících.