školní rok bude letos zahájen v pondělí 4. 9. 2023.

Probíhající rekonstrukce rozvodů vody a příprava tříd na nový školní rok je v plném proudu.

Rodiče nově přijatých dětí na Sídlištní 4 a všíchni, kdo budou děti z MŠ vyzvedávat se mohou dostavit

28. 8. - 31. 8. 

od 6.00 - 15. 30 hod.

k zadání otisků, které jim umožní vstup do budovy MŠ.

 

Rodiče nově přijatých dětí budou telefonicky kontaktováni k domluvě na schůzku s dětmi ve svých třídách. Vezměte s sebou tiskopisy, které jste dostali k vyplnění.