Za všechny účastníky seminářů děkujeme jednomu hodnému tatínkovi, který se podílel na domluvě s lektory i na jejich finanční podpoře.

Za rodiče finančně podporovaných dětí děkujeme jedné hodné mamince.

Děkujeme všem, kteří jste přispěli sponzorskými dary naší mateřské škole Mozaika.